Verhey Toldijk

Bodemenergie WKO

Verhey is SIKB 11000 gecertificeerd:

Ontwerp, realisatie, beheer en onderhoud ondergrondse deel bodemenergiesystemen. Bij toepassing van bodemenergie zorgt een warmtepomp voor het omzetten van energie uit de bodem naar comfortwarmte in het gebouw. De energie kan op twee manieren aan de bodem worden onttrokken: met een open bronsysteem of  een gesloten bronsysteem met bodemwarmtewisselaars. Via verdampen, comprimeren, condenseren en expanderen wordt de verkregen energie uit de bodem aan het afgiftesysteem afgegeven.

Open bronsysteem

Bij een open bronsysteem onderscheiden we een doorpompsysteem en een doubletsysteem. Een doorpompsysteem bestaat uit minimaal één haalbron en één retourbron. Zomer en winter stroomt het water in dezelfde richting en gebruiken we water van dezelfde temperatuur circa 11 graden. Een doubletsysteem bestaat uit één of meerdere bronnenparen. De stroomrichting van het water wordt per seizoen omgedraaid. Waarbij de warmte van de zomer wordt opgeslagen in de bodem om te kunnen verwarmen in de winter. Dit geldt tevens voor de opgeslagen kou van de winter, om te kunnen koelen in de zomer.

Beide soorten open bron systemen zijn geschikt om te verwarmen en te koelen. Het toe te passen systeem is afhankelijk van de totale energiebehoefte.

Gesloten bronsysteem met bodemwarmtewisselaars

Dit systeem bestaat uit in de bodem aangebrachte leidinglussen. Het aantal en de lengte hangt af van de bodemopbouw en het gewenste vermogen. Zowel het open als het gesloten systeem kunnen wij op professionele wijze uitstekend voor u aanleggen en onderhouden. 

Projecten