Verhey Toldijk

Bodemenergie WKO

Verhey is SIKB 11000 gecertificeerd:

Ontwerp, realisatie, beheer en onderhoud ondergrondse deel bodemenergiesystemen.

Bij toepassing van bodemenergie zorgt een warmtepomp voor het omzetten van energie uit de bodem naar comfortwarmte in het gebouw. De energie kan op twee manieren aan de bodem worden onttrokken: met een open bronsysteem of een gesloten bronsysteem met bodemwarmtewisselaars. Via verdampen, comprimeren, condenseren en expanderen wordt de verkregen energie uit de bodem aan het afgiftesysteem afgegeven.

Gesloten bronsysteem met bodemwarmtewisselaars

Dit systeem bestaat uit in de bodem aangebrachte leidinglussen. Het aantal en de lengte hangt af van de bodemopbouw en het gewenste vermogen. Voor deze lussen boren wij gaten waar ze in kunnen hangen. Deze gaten kunnen wij boren tot wel meer dan 150 meter diep. Hoe diep we gaan is natuurlijk afhankelijk van de bodemsamenstelling. Als de lus is geplaatst zorgen wij dat al het leidingwerk op de plek van de warmtepomp terechtkomt en regelen de complete installatie. Dan werken we het bovengronds netjes af. Het grote voordeel hiervan is dat je in de zomer passief kan koelen met weinig verbruik (een rendement van meer dan 3000%).

Voor particulieren

Wij regelen uw warmtepomp van A tot Z. Dit houdt in dat we dus alle voorbereidende papierwerken doen. Daarnaast voeren we ook zelf de boring en plaatsing van de lus(sen) uit. Om vervolgens ook de afwerking en installatie van de warmtepomp voor u te regelen.

Voor installateurs

Als installateur kunt u Verhey inschakelen voor alle zaken rondom de warmtepomp. Wij kunnen hierbij voor u alles doen, van voorbereiding tot installatie, of slechts enkele onderdelen waar u zelf misschien niet gecertificeerd voor bent. Denk hierbij aan eventueel de boring, ontwerp van de bovengrondse installatie of het installatiewerk zelf.

Open bronsysteem

Bij een open bronsysteem onderscheiden we een doorpompsysteem en een doubletsysteem. Een doorpompsysteem bestaat uit minimaal één haalbron en één retourbron. Zomer en winter stroomt het water in dezelfde richting en gebruiken we water van dezelfde temperatuur circa 11 graden. Een doubletsysteem bestaat uit één of meerdere bronnenparen. De stroomrichting van het water wordt per seizoen omgedraaid. Waarbij de warmte van de zomer wordt opgeslagen in de bodem om te kunnen verwarmen in de winter. Dit geldt tevens voor de opgeslagen kou van de winter, om te kunnen koelen in de zomer.

Beide soorten open bron systemen zijn geschikt om te verwarmen en te koelen. Het toe te passen systeem is afhankelijk van de totale energiebehoefte.

Zowel het open als het gesloten systeem kunnen wij op professionele wijze uitstekend voor u aanleggen en onderhouden.

Projecten

Bodemenergie / WKO

WKO onderhoud Rabobank (Ede)

WKO onderhoud Rabobank (Ede) Omschrijving project Onderhoud van een WKO installatie bij de Rabobank in Ede. Locatie Ede Periode 2023 Uitgevoerde diensten Bodemenergie /

Lees meer »