Verhey Toldijk

Bronboringen

Verhey Toldijk BV is sinds 1984 actief in het aanleggen en onderhouden van grondwatersystemen. Of het nou gaat om een beregeningsbron, brandput of een complex bodemenergiesysteem, Verhey Toldijk heeft de benodigde kennis en het juiste materieel voor uw boorklus. Wilt u een bron boren voor grondwater, dan helpen wij u graag.

Bron boren voor grondwater

De aanleg van een grondwaterbron is een goede keuze in situaties waarin om grote hoeveelheden water wordt gevraagd. Die vraag speelt in de agrarische sector en industrie, maar maar ook bij particulieren die bijvoorbeeld de tuin of een paardenbak willen sproeien.

Door onze ruime ervaring kunnen wij u goed adviseren over de mogelijkheden. Wij beschikken over een uitgebreide database met gegevens van eerder uitgevoerde boringen. Daarnaast kunnen we de bodemgegevens van TNO raadplegen. Wilt u een waterbron realiseren? Bij ons bent u aan het juiste adres.
Voor het grote werk zetten wij onze Conrad Boxer 200 in. Dit is een boorinstallatie op rupsonderstel die kan zuigboren, en luchtliften tot een diepte van 200 meter en een boordiameter van 750mm. Daarnaast beschikken wij over een kleinere boorinstallatie, een Adler B50 waarmee we kunnen spoelboren, deze wordt vooral ingezet op krappere werklocaties. De bronnen die wij boren hebben buisdiameters van 125 tot 400mm.

Wij streven naar hoogwaardige bronnen met een levensduur van tientallen jaren. Daarom boren wij altijd met een ruime diameter, zodat er voldoende toestroom van water is. Na aanbreng van de bronbuis zorgen we voor een kwalitatieve opvulling van het boorgat met filterzand, opvulgrind en dichten we de scheidende bodemlagen af met kleipellets.

Wil je zelf een waterbron in de tuin om ook in de droge maanden ongegeneerd kunnen sproeien? Vul de flyer in en mail hem naar info@verheytoldijk.nl

Erkend boorbedrijf

Onze bodem en de kwaliteit van ons grondwater zijn een kostbaar bezit. Daarom is het belangrijk dat bronnen zorgvuldig worden aangelegd en dat volgens de juiste voorschriften wordt gewerkt.

Verhey Toldijk BV is gecertificeerd en werkt conform:

Al onze boorinstallaties worden zorgvuldig onderhouden en jaarlijks gekeurd door Aboma/keboma.

Ontwikkelen en regeneratie van bronnen

Nieuwe bronnen moeten eerst worden gereinigd van vuil boorwater. Afhankelijk van de toepassing van de bron is het nodig om het filtergedeelte te ontwikkelen. Dit zorgt ervoor dat de bron de maximale hoeveelheid water kan geven of opnemen zonder dat er zand of slib mee wordt gepompt.

Dit proces noemen we het ontwikkelen van waterbronnen. Als bestaande bronnen in de loop der tijd minder water geven of minder water willen opnemen, kan dit komen doordat de bron vervuild is geraakt. Vervuiling kan zand of slib zijn maar bijvoorbeeld ook geoxideerd ijzer of mangaan. Die vervuiling kan plaatsvinden in de bronbuis (filterspleet-verstopping) of in de grindomstorting en boorgatwand.

Om bronverstopping aan te pakken hebben wij verschillende technieken in huis, zoals sectiegewijs-pompen, speciale hogedruk reiniging, jutteren en chemisch reinigen.

Projecten

Beregening

Beregening voetbalvelden

Project beregening voetbalvelden Omschrijving project Om de graszoden van deze voetbalvelden nagenoeg niet te beschadigen en toch een beregeningssysteem aan te leggen in de

Lees meer »