Verhey Toldijk

Waterbehandeling en pompinstallaties

Water is een natuurelement. Een eerste levensbehoefte. De doeleinden van water zijn talrijk. Iedere toepassing is anders. Bij watergebruik in de meest uiteenlopende toepassingen en processen is specialistische kennis onontbeerlijk. Verhey Toldijk kent water.

Waterbehandeling en pompsystemen beschouwen we als een specialisatie binnen ons bedrijf. Onze doelstelling: schoon water leveren tegen een lage kostprijs per liter. We hebben ruim 3000 installaties ervaring in verkoop, ontwerp, aanleg en onderhoud van waterbehandelingssystemen voor grondwater en nabehandeling van leidingwater. 

We zijn flexibel, creatief, vakbekwaam en oplossingsgericht om voor iedere toepassing een passend systeem te realiseren.

Pompen

Alles wat vloeibaar is wordt verpompt, pompen zijn er dan ook in de meest uiteenlopende uitvoeringen, passend bij situatie. Een heel groot aandeel in het elektraverbruik van de wereld komt voor rekening van aandrijfenergie voor pompen. Pompoplossingen en passende besturingen zijn bij Verhey Toldijk in goede handen.

Een greep uit de mogelijkheden:

Ontharders en ionenwisselaars

Hard water en kalkafzetting leidt tot problemen. Leidingen raken verstopt of apparatuur beschadigd. Met als gevolg minder rendement en hoge onderhoudskosten. Door het water te ontharden met de juiste onthardingsinstallatie wordt kalkafzetting geminimaliseerd. Bij waterontharding worden de calcium- en magnesiumionen uitgewisseld tegen natriumionen. Regeneratie van harsen gebeurt met pekelwater dat ontstaan is uit zouttabletten of fijn industriezout.

Ontijzering

IJzer in het water maakt de toepassing van bronwater beperkt, door het ijzer eruit te filteren is grondwater in vele processen breed inzetbaar. Denk aan zwemwater, (agrarisch) drinkwater of beregening.

Ontijzeren van grondwater kan op verschillende manieren. Het proces van ontijzering verloopt lang niet altijd eenvoudig. Dit komt bijvoorbeeld door een lage pH-waarde, doordat het ijzer is gebonden aan organische stoffen of doordat het water ammonium, methaan of arseen bevat. In ons werkgebied in Oost-Nederland werkt het heel goed om te werken met een systeem van ondergronds ontijzeren of met een of meerdere bovengrondse oxidatiefilters.

Projecten

Waterbehandeling en pompinstallaties

Waterzuivering bij recyclingbedrijf (Zevenaar)

Waterzuivering bij recyclingbedrijf (Zevenaar) Omschrijving project Pompinstallatie t.b.v. waterzuivering Locatie Zevenaar Periode 2016 Uitgevoerde diensten Waterbehandeling en pompinstallaties Share on facebook Share on linkedin

Lees meer »
Agrarisch installatiewerk

Installatiewerk nieuwbouw rundstal (Doetinchem)

Installatiewerk rundstal en drinkwatervoorziening vee (Doetinchem) Omschrijving project Installatiewerk rundstal en aanleg van de eigen watervoorziening met een ondergrondse ontijzering. Tevens zijn een buffersysteem

Lees meer »