Verhey Toldijk

Aanleg bronnen voor open bodemenergiesysteem (Beekbergen)

Omschrijving project

Aanleg van 2 bronnen voor een open bodemenergiesysteem (WKO). Aanleg middels zuigboren en luchtliften tot ca 115m-mv.

Locatie

Beekbergen

Periode

2021

Uitgevoerde diensten

Bodemenergie
Bronboringen