Verhey Toldijk

Ontijzering

We produceren en installeren al 40 jaar ontijzeringsinstallaties voor veehouderij, recreatiesector en industrie. In deze periode heeft het gebruik van ontijzeringssystemen een grote vlucht genomen. Dit is het resultaat van de steeds strenger wordende eisen die aan het water worden gesteld en het steeds duurder worden van leidingwater.

Grondwater is in de meeste gevallen niet geschikt om ongefilterd toe te passen. Vaak bevat opgepompt grondwater een of meer ongewenste stoffen, zoals bijvoorbeeld ijzer, mangaan en kalk. Voor de bereiding van het gewenste water ontwerpen wij een passende installatie. Daarbij gaan we uit van de ruwe grondwaterkwaliteit, de vereiste waterkwaliteit, maar ook benodigde hoeveelheid (maximum per minuut en maximum per etmaal) en waterdruk. Een Verhey Toldijk systeem wordt altijd op maat ontworpen en geïnstalleerd, maar onze installaties bestaan wel uit standaard componenten. Hierdoor kunnen we in alle gevallen onderhoud en service snel en adequaat uitvoeren.

Ontwerp, aanleg en onderhoud

Voor al onze ontijzeringsinstallaties geldt dat wij het hele proces in eigen beheer hebben:

Bovengronds open ontijzeringssysteem

De bovengrondse open ontijzering wordt al tientallen jaren veelvuldig toegepast. Het grondwater wordt opgepompt en verneveld bovenin een filtertank gevuld met filtermateriaal. Metalen zoals ijzer en mangaan oxideren en slaan neer op het filtermateriaal. Na verloop van tijd raakt het filterbed verzadigd. Door een spoelprogramma kan het filtermateriaal automatisch worden geregenereerd.

Het grootste voordeel van dit systeem is dat er maar één bron nodig is. Ook kan er vaak eenvoudig worden uitgebreid door bijplaatsing van extra filters en pompen.

Door de intensieve beluchting van het grondwater wordt niet alleen het ijzergehalte verminderd. De beluchting zorgt er ook voor dat schadelijke gassen zoals methaan en waterstofsulfide kunnen ontsnappen uit het bronwater.

Wij hebben meerdere standaardmodellen van dit type ontijzeringsinstallatie.

Ondergronds ontijzeren

Bij ondergronds ontijzeren worden er twee bronnen geboord, die om-en-om worden gebruikt om water te onttrekken voor het bedrijf en om schoon water klaar te maken. Een gedeelte van het opgepompte water uit de actieve bron wordt belucht met zuurstof en ingebracht in de rustende bron. Hier stroomt het verrijkte water de bodem in en de aanwezige zuurstof zorgt onderin de bodem voor oxidatie van ijzer en mangaan. Het volgende etmaal wordt de actieve bron de rustende en andersom. Dit proces is volledig geautomatiseerd. In dit systeem krijgt het water langer de tijd om te reageren en wordt de waterkwaliteit niet negatief beïnvloed bij piekafnames.

De grootste voordelen van dit systeem zijn:

Projecten

Agrarisch installatiewerk

Installatiewerk nieuwbouw rundstal (Doetinchem)

Installatiewerk rundstal en drinkwatervoorziening vee (Doetinchem) Omschrijving project Installatiewerk rundstal en aanleg van de eigen watervoorziening met een ondergrondse ontijzering. Tevens zijn een buffersysteem

Lees meer »

Bron boren voor grondwater