Verhey Toldijk

Verplaatsen beregeningsbronnen Stelkampsveld (Borculo)

Omschrijving project

Voor het Waterschap Rijn & IJssel hebben we de beregeningsbronnen van twee melkveehouderijen verplaatst tot buiten de invloedszone van het Nature 2000-gebied Stelkampsveld. In dit gebied wordt door de provincie Gelderland, het waterschap, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten gewerkt aan herstel en ontwikkeling van natte natuur.

Door het verplaatsen van de beregeningsbronnen kunnen de boeren ook in de toekomst hun gewassen beregenen en zich zo verzekeren van voldoende voer van eigen grond.

Deze bronnen zijn opgeleverd met bronpompen zodat in de toekomst elektrisch beregend kan worden. Ook is totaal ca 2 kilometer aan ondergrondse leidingen en bekabeling gelegd, omdat de nieuwe bronlocaties niet dichtbij het bedrijf zijn.

Locatie

Borculo

Periode

2021

Uitgevoerde diensten

Beregening
Bronboringen